29.4.2012

Kasvattajasopimus vessapaperia vai arvopaperia?

Allekirjoittanut sitoutuu kissojen pidossa sekä kasvatuksessaan noudattamaan seuraavia Suomen Kissaliitto ry:n (SRK) määrittelemiä peri-aatteita, jotka samalla ovat edellytyksenä kasvattajanimen saamiseksi 1. Hyväksyn SRK:n sääntöjen 2§ mukaisen tarkoituksen.
2. Olen selvillä siitä, että FIFe:n ja SRK:n määräykset, ohjeet ja säännöt sitovat kaikkia SRK:n kasvattajia. Tarkistan kulloinkin voimassa olevan ohjeistuksen.
3. Olen selvillä yleisten eläintenpitoa ja -suojelua koskevien lakien, asetusten, määräysten sisällöistä. Huolehdin siitä, että kissani saavat ikään ja rotuun nähden riittävästi ravintoa, huolenpitoa ja liikuntaa.
4. Kasvatustyöni päämääränä on parantaa kasvattamaani kissarotua/-rotuja ja kasvattaa puhdasrotuisia, rotumääritelmän mukaisia, terveitä ja hyväluonteisia kissoja.
5. Kartutan tietoja harrastamistani ja kasvattamistani roduista sekä kissanjalostuksesta ja -hoidosta yleensä. Perehdyn kasvattamiini rotuihin niin, että tunnen hyvin niiden voimassa olevat rotumääritelmät.
6. Kasvatustoiminnassani sitoudun antamaan aina ehdottoman oikeudenmukaisia tietoja ja tiedot sitoudun toimittamaan määräajassa
7. Rekisteröin pentueen kaikki pennut FIFe:n ja SRK:n voimassaolevien rekisteröintimääräysten mukaisesti. Pidättäydyn rekisteröimästä pentueita, joiden vanhemmista en ole varma.

8. Pentujen hoidossa noudatan huolellisuutta ja siisteyttä, jotta niiden kehitys olisi paras mahdollinen. Luovutan pennut terveinä, asianmukaisesti rokotettuina ja hyväkuntoisina sekä aikaisintaan kahdentoista (12) viikon ikäisinä hyvän kauppatavan mukaisesti. Luovuttamieni pentujen vaiheita pyrin seuraamaan riittävän kauan varmistuakseni siitä, että olosuhteet ovat riittävän hyvät.
9. Samalla naaraalla teetän korkeintaan kolme (3) pentuetta 24 kuukauden sisällä, kuitenkin korkeintaan 2 pentuetta 12 kk:n sisällä.
10. Siitostoiminnassa käyttämäni kissa on terveydeltään moitteeton ja hyväluonteinen. Otan huomioon kissan iän ja terveyden tehdessäni päätöksiä sen käytöstä jalostukseen.
11. Ennen suunniteltua astutusta varmistun siitä, että yhdistelmä on sallittu FIFe:n ja SRK:n rekisteröintisääntöjen mukaisesti. Mahdollisesti tarvittavan erikoisluvan hankin liiton rotutoimikunnalta ennen astutusta.

12. Pidän vähintään kolmen (3) viikon välin ennen kuin annan astutetun siitosnaaraan olla tekemisissä toisen toimintakykyisen uroksen kanssa.
13. Myydessäni kissan teen kirjallisen kauppasopimuksen esim. SRK:n kauppasopimusmallia käyttäen. Luovuttaessani kissan sijoitukseen niin, että jalostusoikeus säilyy minulla, teen tästä kirjallisen sopimuksen.
14. Myydessäni kissan toimitan myynti-ilmoituslomakkeen uuden omistajan tiedoin, ellei omistaja sitä kiellä.
15. Sitoudun olemaan myymättä kasvattamiani ja omistamiani kissoja koe-eläimiksi.
16. Kasvattajana olen tietoinen siitä FIFe:n määräyksestä, että ellei siitosuros tai jokin muu kissa poikkeuksellisesti tai muista perustelluista syistä voi olla vapaana omistajan/haltijan asunnossa, sille on pyrittävä järjestämään oma, lattiapinta-alaltaan vähintään 6 neliömetrin suuruinen ja 1,8 metrin korkuinen huone tai osa huoneesta. Siellä tulee olla lämmitys sekä riittävä päivänvalo ja valaistus. Kissalle tulee järjestää makuu- ja ruokinta-paikka, hiekkalaatikot, kiipeilymahdollisuudet sekä muu sisustus sen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lattioiden, seinien ja kalusteiden tulee olla valmistettu sellaisesta materiaalista että niiden puhdistaminen ja desinfiointi on mahdollista.
17. Kasvattajasopimuksen voimassaolo lakkaa kirjallisella ilmoituksellani. Mikäli SRK:n hallitus katsoo minun rikkoneen tämän sopimuksen määräyksiä, se voi evätä minulta oikeuden toimia kasvattajana SRK:n piirissä joko määräajaksi tai kokonaan. Sopimuksen määräyksien rikkomisesta seuranneesta toimintarajoituksesta tiedotetaan seurantalistalla, joka julkaistaan Kissa-lehdessä.
18. Kasvattajalla on raportointivelvollisuus kaikista hänelle kuuluville rekisteröidyille rotukissoille syntyneistä pentueista. Pentueesta raportoidaan pääsääntöisesti lähettämällä astutustodistus pentuja rekisteröitäessä. Niistä pentueista, joita ei voida rekisteröidä, on tehtävä erillinen ilmoitus, johon sisältyy selvitys rekisteröimättä jättämisen syystä. Tämä koskee myös ns. vahinko-pentueita ja rotu-risteytyksiä/lähisukulaisastutuksia, joihin ei ole anottu asianmukaista lupaa.
Kasvattajasopimus tehdään kahtena kappaleena. Allekirjoitetun sopimuksen molemmat kappaleet toimitetaan Kissaliiton toimistoon kasvattajanimianomuksen liitteenä. Toinen kappale sopimuksesta palautetaan kasvattajalle nimen hyväksymisen jälkeen.

Loppuun vielä Kasvattajan muistilista

Ei kommentteja: